انجمن علمی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف
به نام یگانه مهندس گیتی

سنگ بنا انجمن علمی پردیس بین الملل تهران با همفکری و تلاش جمعی از دانشجویان مستعد دانشگاه صنعتی شریف در اواخر سال ۱۳۹۲ گذاشته شد. احساس نیاز به محفلی برای همفکری و همکاری باعث عزمی جذم شد تا برآن باشیم که سرچشمه موفقیت تنها و تنها در وجود هر فرد نهفته است و برای سرمایه  گذاری در وجود خودمان می بایست با همفکری و همکاری دست به تجربه های جدید بزنیم. هیچ فضایی را همچون محیط آکادمیک، صمیمی و با ظرفیت نیافتیم به جز دانشگاه خود. همین شد که سنگ بنا انجمن علمی پردیس بین الملل تهران دانشگاه صنعتی شریف با تمام سختی ها و مشکلات به همت دانشجویان برای دانشجویان برپا شد.


در این انجمن تا حد امکان و توانایی های موجود زمان تلاش برآن داریم تا با همکاری دانشجویان پذیرای رویداد های علمی، بازدید های صنعتی، تیم هایمسابقه ای و دوره های یادگیری تا به عنوان اولین گروه دانشجویی پردیس با گسترش دانش و آگاهی سهم کوچکی اما هرچند مفید برای خود و هم دانشگاهیان خود فراهم سازیم. افتخار داریم که تا کنون آموخیم که چگونه بیاموزیم و آموزش دهیم.


و در انتها قدردان تلاش های تمامی اعضا، دبیران، دانشجویان و استاتید محترمی که همواره مارا در این راه کمک کرده اند به‌ویژه هیئت موسس و جناب آقای ‌دکتر میرزایی که برای آغاز این راه طولانی از هیچ کوششی دریغ ننموده‌اند.

انجمن علمی دانشجویان

X