انجمن علمی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

دیدار عیدانه ۹۳

دیدار عیدانه هیئت رئیسه پردیس با دانشجویان با تلاش های انجمن علمی و همکاری مسولین دانشگاه برگزار گردید.در این دیدار دانشجویان به  بیان نظرات و ابراز مسایل و نقطه نظرات خود پرداختند. هیئت رئیسه پردیس هم پس از شنیدن تمامی مشکلات و گلایات دانشجویان  شروع  به پاسخگویی و بیان نظرات و تصمیمات خود کردند. فراهم نمودن همچین فضاهایی برای دانشجویان تا اقدام به ابراز نظرات خود کنند نه تنها باعث نزدیک شدن روابط استاد و دانشجو می شود بلکه در راه بهبود شرایط و افزایش کیفیت خدمات دانشگاهی از تمامی پتانسیل ها و نظرات استفاده می شود.   

X