انجمن علمی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

برگزاری جلسه عیدانه دیدار دانشجویان با هیأت رئیسه پردیس

جلسه عيدانه ديدار دانشجويان و اعضای هيأت رئيسه پرديس بين الملل تهران ساعت ۱۲ روزدوشنبه مورخ ۹۳/۱/۲۵ در سالن  آمفی تئاتر طبقه چهارم رستوران دانشگاه برگزار شد . در اين جلسه پس از قرائت آياتی از کلام الله مجيد و تبريک سالن نو توسط رئيس محترم پرديس ، تنی چند از دانشجويان نقطه نظرات ،سوالات و انتقادات و پيشنهادهای خود را در ميان نموده و در هر مورد پاسخ های اعضای هيأت رئيسه پرديس نيز ارائه شد

X