انجمن علمی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۱ پردیس

بدینوسیله روز و ساعت حضور و نیز محل استقرار اساتید راهنمای دانشجویان وردی ۹۱ پردیس بین الملل تهران، به تفکیک رشته تحصیلی ایشان جهت پاسخگویی به سوالات و راهنمایی دانشجویان محترم به شرح جدول زیر به اطلاع می رسد :

پردیس بین الملل تهران

*

مهندسی مکانیک و مکاترونیک

Mechanical Engineering&Mechatronics

 

دکتر محسن اصغری

Asghari,Mohsen

Associate Professor

http://sharif.ir/~asghari/

Email:  asghari@sharif.edu

شماره تماس:  ۶۶۱۶۵۵۲۳

روز: سه شنبه

ساعت ملاقات: ۱۱٫۰۰ الی ۱۲٫۰۰با هماهنگی قبلی

دفتر آموزش پردیس بین الملل تهران  ، واحد۴

 

* مهندسی فناوری اطلاعات

Information Technology

 

دکتر علی محمدافشین همت یار

Hemmatyar,Ali Mohammad Afshin

Assistant  Professor

http://sharif.edu/~hemmatyar/

Email : hemmatyar@sharif.edu

شماره تماس:  ۶۶۱۶۶۶۳۰

روز: یک شنبه و سه شنبه

ساعت ملاقات: ۱۰٫۳۰ الی ۱۲.۰۰با هماهنگی قبلی

دانشکده کامپیوتر

* مهندسی نفت
 

Petroleum Engineering

 

دکتر حسین غضنفری

Ghazanfari,Hoseyn

Associate Professor

http://che.sharif.ir/index.html/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=ghazanfari

Email:  ghazanfari@sharif.edu

شماره تماس:  ۶۶۱۶۶۴۱۳

روز: شنبه

ساعت ملاقات: ۱۳٫۳۰ الی ۱۵.۰۰با هماهنگی قبلی

دفتر آموزش پردیس بین الملل تهران  ، واحد۴

* مهندسی عمران
Civil Engineering

 

دکتر علیرضا خالو

Khaloo,Alireza

Distinguished Professor

http://civil.sharif.ir/khaloo

Email:  Khaloo@sharif.edu

شماره تماس:  ۶۶۱۶۴۲۱۱

روز: شنبه

ساعت ملاقات: ۱۵.۰۰-۱۶.۰۰با هماهنگی قبلی

دفتر آموزش پردیس بین الملل تهران  ، واحد۴

X